• 085 - 747 0057
  • beheer@roofwatcher.nl

Groene daken

Groendaken zien er niet alleen fraai uit, ze zijn ook functioneel. Groendaken zorgen voor een beter leefklimaat, brengen groen terug in stedelijke gebieden en neutraliseren negatieve milieu-invloeden. Daarnaast vormen ze een waterbuffer. Bij hevige regen nemen zij water op, waardoor overbelasting van het riool voorkomen wordt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer interesse is in deze innovatieve en milieubewuste manier van dakbekleden. Roofwatcher is specialist op het gebied van groendaken en heeft een voortrekkersrol als het gaat om creativiteit, kwaliteit en vakkundigheid.

Cradle to cradle

Als samenleving beginnen we in te zien dat we de biodiversiteit, natuurlijke voorraden en grondstoffen van de aarde aan het uitputten zijn. Als nu al de grenzen bereikt zijn,hoe moet het dan verder nu de wereldbevolking aanzienlijk zal toenemen en miljarden mensen het consumentisme nastreven van onze westerse samenleving. Ligt er een economisch interessante toekomst of juist een ecologisch dramatische toekomst in het verschiet?

Het Cradle to Cradle concept toont aan dat we niet hoeven te kiezen tussen economische of ecologische voorspoed. Economie en ecologie kunnen elkaar juist versterken. Om dit te verwezenlijken dienen we wel onze producten, logistieke processen, gebouwen en steden aanzienlijk intelligenter te ontwerpen.

Doen we dit conform de circulaire principes van Cradle to Cradle, dan zijn productieprocessen schoon, worden ecosystemen geïntegreerd in onze steden en gebouwen, zijn producten na gebruik volledig te ontmantelen in waardevolle grondstoffen en is de consument geen vervuiler meer.

Cradle to Cradle is daarmee niet alleen een ultiem duurzaamheidconcept maar veel meer nog een nieuw economisch model en businessconcept. De eerste ervaringen met het concept bij stedelijke ontwikkelingen en de industrie laten zien dat het concept een bijzonder winstgevend concept is.

Roofwatcher en Cradle to Cradle

Roofwatcher werkt volgens het principe van Cradle to Cradle. Omdat de systemen bestaan uit losse lagen

De voordelen van een daktuin

Groene daken

Verbetering van het klimaat

Temperatuurverschillen worden van 80°C tot < 25°C. De oorspronkelijke dakbedekking wordt beschermd tegen UV-straling. Geen schade ten gevolge van hagel, storm en regen.

Groene daken

Verbetering van de leefomgeving

Het groene dak draagt bij aan het verminderen van het geluid dat wordt vervoerd via de materialen waarmee het dak werd opgebouwd.

Groene daken

Langere levensduur

Vermijdt de warmteopstapeling van de vastgehechte dakbedekking. Geen warmteweerkaatsing. Trage verdamping van regenwater. De ruimte onder het dak blijft koel in de zomer en warm in de winter.

Groene daken

Verbetering van de geluidsisolatie

Een rijke verscheidenheid aan fauna en flora creëert een biotoop voor een hele reeks organismen.

Groene daken

Uitschakeling van stof en emmissies

Het groen slorpt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op.

Groene daken

Kostenbesparend

Minder energiekosten! Levensduur ten opzichte van een traditioneel dak vaak dubbel zo lang.

Groene daken

Natuurlijke airconditioning

Het groendak zorgt voor een verbeterde klimaatregeling van de onderliggende ruimtes, zelfs in geval van zeer hoge temperaturen. Dit veroorzaakt een verbetering van de leefwereld en het klimaat.

Groene daken

Uitbeiding van wateropvang

50 – 70 % van de neerslag wordt in beginsel vastgehouden tot het verzadigingsmoment in de vegetatiemat bereikt is en hierdoor minder afvoerproblemen ontstaan tijdens hevige regenbuien.

Groene daken

Bijkomende ontspanningsruimte

Een rijke verscheidenheid aan fauna en flora creëert een biotoop voor een hele reeks organismen.