• 085 - 747 0057
  • beheer@roofwatcher.nl

Valbeveiliging op daken

Roofwatcher valbeveiliging voorziet in een totaaloplossing voor klanten. De eisen en wensen van de klant staan bij Roofwatcher. Er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden voor de dakveiligheid oplossingen. In veel gevallen biedt een heldere risicoanalyse voor de betreffende locatie een goed uitgangspunt voor aanbevelingen en / of oplossingen op het gebied van dakveiligheid.

Roofwatcher verzorgt een RI&E op daken en toegangswegen tot daken. Op basis van arbowetgeving biedt de RIE een rapportage met inzicht in eventuele risico’s, de risicograad en beheersmaatregelen.

Roofwatcher valbeveiliging is op de hoogte van arborichtlijnen en (inter)nationale wetgeving. Onze specialisten weten precies aan welke regels de veiligheid op daken moet voldoen.

Roofwatcher levert, installeert en onderhoudt alles wat nodig is voor veiligheid op het dak. Zoals permanente dakrandbeveiliging, horizontale valbeveiliging, verticale valbeveiliging, kooiladders, gevelladders, verlichtingsankers, dakluiken, ladderborgingssystemen, ladders en toebehoren. Ook voor persoonlijke beschermingsmiddelen kunt u bij ons terecht.

Veilig op hoogte werken

delete

1. Valgevaar elimineren
Installeer installaties en uitrusting op veilige plaatsen waar geen valgevaar bestaat.

prevention

2. Valgevaar voorkomen
Installeer een balustrade of vangrail om valgevaar te elimineren

shield-2

3. Werkers beveiligen
Vaststellen of er kans bestaat op valgevaar en de werker door middel van een valbeschermings- of werkplekbegrenzingssysteem beschermen.

Wettelijk kader

Uitgangspunt voor het veilig werken op daken is de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbocatalogus Platte Daken en het Arbo-informatieblad AI-15 Veilig werken op daken. Bij werkzaamheden op daken met een valhoogte van 2,5 meter of meer dienen onder andere de volgende regels in acht genomen te worden:

  • Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 4 meter van de dakrand of meer, kan men zich beperken tot het aanbrengen van een markering op 4 meter van de dakrand.
  • Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 2 meter van de dakrand of meer, kan men zich beperken tot het aanbreng en van een afzetting, met een hoogte van minimaal 1 meter, op 2 meter van de dakrand.
  • Indien men werkt binnen 2 meter van de dakrand, dienen vaste val beperkende voorzieningen aan de dakrand geplaatst te worden zoals een leuningwerk of een borstwering van ten minste 1 meter hoog.
  • Collectieve bescherming geniet de voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen. Echter bij kortdurende werkzaamheden, zoals inspecties, klein onderhoud, werken aan de borstwering e.d.mag gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Uitgangspunt van het werken met persoonlijke valbeveiliging is gebied begrenzend werken.

Uitgangspunt voor het veilig werken op daken is de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbocatalogus Platte Daken en het Arbo-informatieblad AI-15 Veilig werken op daken. Bij werkzaamheden op daken met een valhoogte van 2,5 meter of meer dienen onder andere de volgende regels in acht genomen te worden:

Maatregelen bij de bron

Collectieve bescherming

Individuele bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen