• 085 - 747 0057
  • beheer@roofwatcher.nl

Renovatie

Als je verrassend wilt renoveren, dan moet je gebruik durven maken van duurzame en innovatieve totaaloplossingen. Hier ligt dan ook de kracht van Roofwatcher, want  wij onderscheiden ons door op de hoogte te zijn van de laatste actuele marktontwikkelingen met een blik gericht op de toekomst. Complexe projecten op complexe locaties. Dat is de kwaliteit die Roofwatcher als geen ander beheerst. Kortom: Roofwatcher beheerst Multidisciplinaire projecten en dat doen we met een multidisciplinair team: duurzaam en betaalbaar.

De kwaliteit van een renovatie wordt bepaald door de inventiviteit, vakmanschap en de kwaliteit van het geleverde werk.. Deze factoren bepalen namelijk de werkelijke economische meerwaarde van de renovatie.

Roofwatcher verwerkt alleen dakbedekking zonder openvuur e.e.a. conform NEN 6050

NEN 6050 in het kort De kans op het ontstaan van brand is over het algemeen het grootst op plaatsen waar het dak aansluit tegen andere bouwdelen en op plaatsen waar het dak is doorbroken. In de norm zijn betreffende aansluitingen benoemd en de eisen geformuleerd waaraan moet worden voldaan om tot een brandveilig ontwerp en dito uitvoering te komen. Deze aansluitingen kunnen op eenvoudige wijze, met gangbare systemen en materialen, nagenoeg zonder risico worden gerealiseerd. Met een beperkt risico op het ontstaan van brand tijdens werkzaamheden op en aan het dak, maar uiteraard met behoud van de zekerheid dat de aansluitingen duurzaam waterdicht zijn.

Wie kiest voor Roofwatcher, kiest voor duurzaamheid in al zijn eenvoud. Wij conformeren ons aan de Cradle 2 Cradle gedachte. Vanuit bovengenoemde gedachtes zijn wij erkend partner van Rhepanol. Rhepanol heeft een minimale levensduur verwachting van 60 jaar.

Estel gebouw Nijmegen kiest voor duurzame dakbedekking